Vui lòng nhấn vào đây để tải bảng giá chi tiết


      ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Số: 315 /PT-THAG

 

 

 

 

 

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO, THÔNG BÁO NĂM 2017

(Áp dụng từ ngày 01/01/2017)

I/ SÓNG TRUYỀN HÌNH (Bao gồm thuế VAT)                                                         (Đơn vị tính: đồng)

Mã giờ

Thời điểm QC

Thời gian

Thời lượng chuẩn

10"

15"

20"

30"

GIỜ A

BUỔI SÁNG

A -1

Trước phim sáng

6h30

1.400.000

1.800.000

2.300.000

3.000.000

A - 2

Giữa phim sáng

7h15

2.000.000

2.500.000

3.000.000

4.000.000

A - 3

Cuối phim sáng

8h00

2.000.000

2.500.000

3.000.000

4.000.000

A - 4

Trước phim sáng (đợt II)

9h05

2.000.000

2.500.000

3.000.000

4.000.000

A - 5

Giữa phim sáng (đợt II)

9h25

2.500.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

A - 6

Cuối phim sáng (đợt II)

9h55

2.000.000

2.500.000

3.000.000

4.000.000

 

GIỜ B

BUỔI TRƯA

 

 

 

 

 

B - 1

Trước phim trưa

11h45

5.000.000

6.000.000

7.000.000

9.000.000

B - 2

Giữa phim trưa

12h30

6.000.000

7.000.000

8.000.000

11.000.000

B - 3

Cuối phim trưa

13h15

5.000.000

6.000.000

7.000.000

9.000.000

 

GIỜ C

BUỔI XẾ TRƯA

 

 

 

 

 

C - 1

Trước phim xế trưa

14h10

3.500.000

4.500.000

5.500.000

7.000.000

C - 2

Giữa phim xế trưa

14h50

5.000.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

C - 3

Cuối phim xế trưa

15h45

3.500.000

4.500.000

5.500.000

7.000.000

 

GIỜ D

BUỔI CHIỀU

 

 

 

 

 

D- 1

Trước phim chiều

17h

4.500.000

6.000.000

7.500.000

10.000.000

D - 2

Giữa phim chiều

17h45

6.000.000

8.000.000

10.000.000

14.000.000

D - 3

Trước Thời sự AG

18h30

8.000.000

12,000,000

14,000,000

18.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã giờ

Thời điểm QC

Thời gian

Thời lượng chuẩn

10"

15"

20"

30"

GIỜ E

BUỔI TỐI

 

 

 

 

 

E - 1

Trước thời sự Đài THVN

19h

10,000,000

14,000,000

17,000,000

20.000.000

E - 2

Sau Dự báo thời tiết

19h50

10,000,000

14,000,000

17,000,000

20.000.000

E - 3

Sau giới thiệu tựa phim tối

20h10

15.000.000

17.000.000

19.000.000

22.000.000

E - 4

Giữa phim tối(Nước ngoài)

20h30

18,000,000

22,000,000

24,000,000

26,000,000

E - 5

Giữa phim tối(Việt Nam)

21h15

18.000.000

22.000.000

24.000.000

26.000.000

E - 6

Trước khi kết thúc phim tối

21h40

10,000,000

14,000,000

17,000,000

20.000.000

       -Riêng thứ bảy, Chương trình" Nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ" phát sóng từ 20h10 - 20h40 (thay cho phim nước ngoài); Chủ nhật, phim điện ảnh phát sóng từ 20h10 - 21h40;

   -Thời lượng chuẩn:10 giây,15 giây,20 giây,30 giây.Các mẫu quảng cáo(TVC) có thời lượng lớn hơn mức chuẩn sẽ tính theo giá của mức chuẩn tiếp theo;

       -Giá mẫu quảng cáo (TVC) thời lượng 5 giây được tính bằng 1/2 giá TVC 10 giây;

       -Các mẫu quảng cáo trên 30 giây được tính theo đơn giá 30 giây cộng với 1 đơn giá chuẩn tiếp theo;

       -Chọn vị trí ưu tiên 1,2,3 đầu và 3,2,1 cuối cut quảng cáo: cộng thêm 10% trên đơn giá chuẩn 30 giây;

       -Ngoài những thời điểm quảng cáo đã được xác định, trường hợp phát sóng TVC theo truyền hình trực tiếp, khách hàng  sẽ được tính theo giá quảng cáo khung giờ E4 hoặc E5(Giữa phim tối);

       -Trường hợp phát sóng trong các chương trình khác sẽ được tính theo giá quảng cáo của khung giờ tiếp theo;

 

 

 

 

 

 

 

GIỜ P

POP - UP

10"

15"

P - 1

Giữa phim tối

4.000.000

5.000.000

P - 2

Các phim còn lại

2.000.000

3.000.000

 

GIỜ T

TỰ GIỚI THIỆU

Khung giờ

Từ 2 phút  - dưới 3 phút
(Đơn giá 1 phút)

Trên 3 phút -  dưới 10 phút
(Đơn giá 1 phút)

T - 1

Cuối phim trưa

13h15

10.000.000

8.000.000

T - 2

Trước Thời sự THAG

18h30

14.000.000

11.000.000

T - 3

Sau Thời sự THAG

18h55

14.000.000

11.000.000

T - 4

Sau Dự báo thời tiết

19h45

14.000.000

11.000.000

T - 5

Cuối phim tối

21h45

10.000.000

8.000.000

        Đối với Tự giới thiệu, thời lượng dư dưới 30 giây sẽ được tính 1/2 đơn giá 1phút;  thời lượng dư 30 giây trở lên được tính theo đơn giá 1 phút. (Tự giới thiệu không kèm theo TVC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO, RAO VẶT (Đơn vị tính: 1 phút)

HC sự nghiệp

Kinh doanh

TB - 1

Thông báo, rao vặt vào khung giờ phim 6h30, 11h45,17h.

1.000.000

1.500.000

TB - 2

Thông báo, rao vặt vào khung giờ sau dự báo thời tiết (19h45)

2,000,000

3,000,000

TB - 3

Thông báo chuyển nhượng sử dụng đất vào khung giờ trước và sau phim 6h30, 11h45, 17h.

1,000,000

 

TB - 4

TB mất giấy tờ cá nhân, tìm người thân vào khung giờ  phim 6h30, 11h45, 17h.

300,000

 

TB - 5

Cáo phó, cảm tạ (Khung giờ trước TSAG (18h30))

1.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

II/ SÓNG PHÁT THANH FM (Bao gồm thuế VAT)

 

 

 

SẢN PHẨM QUẢNG CÁO

 

 

 

 

 

 

Thời điểm

30"

 1 phút

PT - 1

Buổi sáng

1.000.000

1.5000.000

PT - 2

Buổi Trưa

1.000.000

1.5000.000

PT - 3

Buổi Tối

1.000.000

1.5000.000

THÔNG BÁO, RAO VẶT, NHẮN TIN

 

 

 

 

 

Thời điểm

Đơn giá: 1 phút

PT - 4

Buổi sáng

1.000.000

PT - 5

Buổi Trưa

1.000.000

PT - 6

Buổi Tối

1.000.000

         Khách hàng đăng ký lịch quảng cáo, thông báo vào thời điểm phát sóng của tất cả chương trình trên sóng AM, FM (Ngoại trừ thời  điểm giữa của chương trình thời sự sáng (5h00) và trưa (11h30); CT Thông tin & Âm nhạc (17h00); Đọc truyện (20h45)).

 

 

 

 

 

 

 

 

III/ TỶ LỆ GIẢM GIÁ

Từ 5 triệu đến dưới 50 triệu đồng

7%

Từ 50 triệu đến dưới 100 triệu đồng

10%

Từ 100 triệu đến dưới 200 triệu đồng

12%

Từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng

15%

Từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng

18%

Từ 1 tỷ đến 5 tỷ đồng

20%

Trên 5 tỷ đồng đến 8 tỷ đồng

25%

Trên 8 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng

30%

Trên 10 tỷ đồng

35%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV/ HOA HỒNG

         -Đối với khách hàng không hưởng giảm giá thì được trích 5% hoa hồng, giá trị hợp đồng phải từ 5 triệu trở lên. (>500.000đ phải đóng thuế thu nhập cá nhân).

         Hưởng giảm giá hoặc hoa hồng đều thể hiện trong hợp đồng và hóa đơn với khách hàng.

 

 

 

 

 

 

 

V/ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

 

 

 

 

 

         -Do thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thời điểm quảng cáo có khả năng tăng, giảm 30 phút để tuyên truyền các chương trình đột xuất tại địa phương.

 

 

 

 

 

 

 

VI/ LIÊN HỆ

 

 

 

 

 

         -Địa chỉ: số 45/1 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang

          Phòng Dịch vụ & Quảng cáo - Điện thoại: 0296.853088; Fax: 0296.857043, Email: quangcaoag@gmail.com; webside: www.atv.org.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH AN GIANG

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TÂN VĂN NGỮ