Gương sáng quanh ta

Gương sáng quanh ta (31-08-2015)

Đài phát thanh truyền hình An Giang